Vielser i Esbjerg Kommune

"Det er så yndigt at følges ad"

I Esbjerg Kommune kan I vælge at blive viet i den romantiske middelalderby Ribe, i energimetropolen Esbjerg, i den smukke natur ved Vadehavet, hjemme hos jer selv eller hvor I måtte ønske det.

Vi lægger stor vægt på så vidt muligt at efterkomme jeres ønsker.

 

I kan blive borgerligt viet mange steder i Esbjerg Kommune... 

Esbjerg Ting- og Arresthus.
• Ribe gamle Rådhus.
• Udendørs, hjemme eller et helt tredje sted. 

Vi lægger stor vægt på, at jeres vielse bliver så vidt muligt, som I ønsker den. 

Når vi har budt jer velkommen, forestår en af vore giftefogeder den officielle del ledsaget af en bryllupstale.
Herefter er der tid til evt. at udveksle ringe og til at tage bryllupsbilleder. Der kan også nydes et glas champagne eller andet, hvis dette måtte ønskes. I skal selv medbringe glas og drikkevarer.

Højtideligheden afsluttes med overrækkelse af jeres vielsesattest. 

Som udgangspunkt har brudeparret skal selv 2 vidner med, med mindre det er en hemmelig vielse.

Vi har dog mulighed for at stille vidner til rådighed torsdag og fredag, hvis det foregår på Esbjerg Ting- og Arresthus eller Det gamle Rådhus i Ribe. 

Steder, hvor det er muligt at blive viet

Esbjerg Ting- og Arresthus blev tegnet af arkitekten H. C. Amberg opført i 1892. Bygningen var i brug til embedsformål indtil 1983, hvor den blev fredet og overgik til andre funktioner. 
Bemærk: Her er plads til max. 17 gæster til selve vielsen. Øvrige gæster er velkommen til at vente i de tilstødende lokaler. 

Ribes gamle rådhus er opført før 1496. Huset er omtalt første gang i 1496 og blev oprindelig bygget som to huse.
I 1708 købte Ribe by ejendommen og anvendte den som rådhus fra 1709 til 2006. 

Rammerene er perfekte, hvis I ønsker at blive viet i Esbjerg Ting- og Arresthus eller på Det gamle Rådhus i Ribe. 

En smuk udendørs vielse eller vielse i hjemmet

En borgerlig vielse behøver ikke nødvenligvis foregå på Esbjerg Ting- og Arresthus eller Ribe gamle Rådhus.

Det er også muligt at blive viet f.eks. disse nævnte steder eller andre steder i kommunen: 

• Brudeparrets hjemmeadresse (kun i Esbjerg Kommune)
• Ribe Kunstmuseums have ned til Ribe Å
• Slotsbanken i Ribe 
• Kammerslusen i Ribe 
• Bibliotekshaven i Bramming 
• Heerups Have ved Hotel Britannia, Esbjerg 
• Mennesket ved havet, skulpturgruppe på Sædding Strand 
• Vognsbøl Parken, Esbjerg 
• Hjerting Strandpark, Esbjerg 

Vielser uden for Esbjerg Ting- og Arresthus eller Ribe gamle Rådhus aftales med vielseskontoret. Disse vielser giver ekstra omkostninger, der betales af brudeparret - se andet sted på siden.

 

Del denne side

Her henvender I jer

Esbjerg Kommune
Borgerservicecenter Ribe
Giørtz Plads
6760 Ribe 

Telefon: +45 76 16 89 00
Email: vielse@esbjergkommune.dk 

Telefonen er åben:
Mandag - fredag kl. 10 - 13  

Åbningstider:

Mandag Lukket
Tirsdag kl. 12.00 - 15.00
Onsdag Lukket
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag Lukket

 

Læs mere på Esbjerg Kommunes vielsesside.

Specielle arrangementer

 

Vielse ved specielle begivenheder

Kommunen tilbyder desuden vielser ved specielle events.

Det kan fx være ved Tulipanfest i Ribe, The Tall Ships Races eller andre lignende store begivenheder.
Vielse ved specielle begivenheder aftales nærmere med vielseskontoret. 

Vielse på havet
Det er også muligt at blive viet på havet. Det er brudeparret, der skal sørge for skib og transport til søs.
Vielse på havet aftales nærmere med vielseskontoret. 

Ekstra omkostninger betales af brudeparret 
Det koster ekstra ressourcer at foretage vielser uden for Esbjerg Ting- og Arresthus og Det gamle Rådhus i Ribe, og de ekstra omkostninger skal brudeparret naturligvis selv betale.

Taksten for vielser udendørs er således på 1.200 kr. plus kørselsomkostninger på hverdage indtil kl. 17.00 og 2.400 kr. plus kørselsomkostninger efter kl. 17.00 på hverdage, lørdage søndage.
Den endelige pris vil afhænge af giftefogedens kørselsudgifter.

Hemmelig vielse

Hvis I ønsker en vielse, hvor det kun er jer selv, der skal vide det, er det muligt at blive viet hemmeligt. 

Her stiller Esbjerg Kommune både giftefoged og vidner til rådighed. 
Dette kan dog kun ske på henholdsvis Esbjerg Ting- og Arresthus eller Det gamle Rådhus i Ribe. 

Kontakt vielseskontoret for nærmere information.

Lokal bryllupsarrangør